Αγιασμός

Αγιασμός μετά την ανακαίνιση στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ