Υπολογισμός λογαριασμού

Υπολογίστε τον λογαριασμό σας

Πληκτρολογήστε την κατανάλωση σε κυβικά στο πράσινο κουτάκι  Screen Shot 2016-04-10 at 7.20.53 πμ
Πληκτρολογήστε  0 ( μηδέν) εάν δεν έχετε σύνδεση με την αποχέτευση σύνδεση με την αποχέτευση?
Πατήστε το πράσινο βέλος για να δείτε για την κατανάλωση σε κυβικά που είχατε Screen Shot 2016-04-10 at 7.21.21 πμ
Δείτε το ποσο που θα πληρώσετε ανάλογα με τα κυβικά που καταναλώσατε Screen Shot 2016-04-10 at 7.21.28 πμ

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .