Προϊπολογισμός

Προϋπολογισμός

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους προσυπολογισμούς  και τα αποτελέσματα χρήσης που εκδίδει η ΔΕΥΑΣ κάθε έτος. Οι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι σε μορφή αρχείων PDF.

Απλά κάντε κλικ στο αρχείο που επιθυμείτε να δείτε, και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .