Ποιοτικός έλεγχος νερού

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου για την εξασφάλιση του ελέγχου της ποιότητας του νερού, έχει δικό της εργαστήριο φυσικοχημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στο Ξάνεμο.

Οι εργασίες που εκτελούνται στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι σύμφωνες με το πρότυπο  « ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 ».

Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας .

Η συχνότητα δειγματοληψιών είναι:

– Καθημερινή για τον έλεγχο υπολειμματικού χλωρίου

– Μηνιαία για την δοκιμαστική – ελεγκτική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού

– Ετήσια για τον έλεγχο όλων των παραμέτρων ελέγχου της ποιότητας του νερού

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται άμεσα στην προϊσταμένη αρχή που είναι η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Τα σημεία δειγματοληψίας για το δίκτυο της Φτελιάς είναι:

Σ1- οδός Παπαδιαμάντη

Σ2- Δημοτικό σχολείο

Σ3- Εμπορικό κέντρο

Σ4- Κέντρο παιδιού

 

Τα σημεία δειγματοληψίας για το δίκτυο πόσιμου νερού (Πρ. Ηλία) είναι:

Σ5- Σφαγεία

Σ6- Δημοτικό

Σ7- Αγ. Τριάδα

Σ8- Παιδικός σταθμός

Αρχείο αναλύσεων Δίκτυα Φτελιάς-Π.Ηλία – 2011

Αρχείο αναλύσεων Δίκτυα Φτελιάς-Π.Ηλία – 2012

Αρχείο αναλύσεων Δίκτυα Φτελιάς-Π.Ηλία – 2013

Αρχείο αναλύσεων Δίκτυα Φτελιάς-Π.Ηλία – 2014

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

 

Μέτρηση ραδιενέργειας 2014 -ΔΕΥΑΣ

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .