Τα Νέα μας

10/08/2012

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες και τους επισκέπτες της Σκιάθου ότι το νερό που διανέμεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός των οικιών (νερό από το φρέαρ της Φτελιάς) δεν είναι κατάλληλο για πόση και για παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων – ποτών.

Από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο νερό αυτό βρέθηκε ότι περιέχει Υδράργυρο εκτός των ορίων που θέτει η νομοθεσία.

Το φαινόμενο της παρουσίας του Υδραργύρου είναι περιοδικό κατά τη διάρκεια του έτους και εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχει απευθυνθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και φυσικά παρακολουθείται η εξέλιξή του.

Επίσης έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την οριστική επίλυση του προβλήματος εντός των επόμενων μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
About stefanos Koufidis