ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

Τα τρία από τα εννέα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (εκ των οποίων το ένα μέλος υποχρεωτικά από την αντιπολίτευση), ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία

Πρόεδρος: Πρεβεζάνος Δημήτριος
Πρεβεζάνος Δημήτριος
Πρόεδρος
Δήμαρχος Σκιάθου & Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ Πρεβεζάνος Δημήτριος
Βιολέττας Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος: Βιολέττας Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος: Βιολέττας Ελευθέριος με αναπληρωτή τον Σταμέλο Ηλία

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., όπως ορίστηκε με την 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου είναι :

  1. Πρόεδρος: Πρεβεζάνος Δημήτριος
  2. Αντιπρόεδρος: Βιολέττας Ελευθέριος με αναπληρωτή τον Σταμέλο Ηλία
  3. Μέλος: Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρωτή την Φιλαρέτου Αναστασία
  4. Μέλος: Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή τον Δαμάσκο Γεώργιο
  5. Μέλος: Τσιτσώνης Μάριος με αναπληρωτή τον Μπέλλα Νικόλαο
  6. Μέλος: Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Γεωργίου Παναγιώτη
  7. Μέλος: Μιτζέλος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Μαυρόπουλο Κωνσταντίνο
  8. Μέλος: Χριστέλης Σταύρος με αναπληρώτρια την Κανταράκια Κυριακή
  9. Μέλος: Λάζος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Ζεμπέκη Ελισάβετ

 

Για να δείτε όλα τα προηγούμενα Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πατήστε εδώ:

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .