Δίκτυο Φτελιάς

Δίκτυο ύδρευσης φτελιάς

Είναι το δίκτυο που τροφοδοτεί με νερό το μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Σκιάθου.

Βασικά στοιχεία του δικτύου ύδρευσης είναι:

1. Φρέαρ τροφοδοσίας

Βρίσκεται στη περιοχή της Φτελιάς και έχει βάθος 16 μέτρα.

2. Αντλιοστάσιο

Στο φρέαρ είναι εγκατεστημένα τρία αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία λειτουργούν κυκλικά και εξασφαλίζουν την πληρότητα των δεξαμενών.

3. Δεξαμενές ύδρευσης

Είναι κατασκευασμένες στην περιοχή του Αγ. Φανουρίου και έχουν χωρητικότητα 1.800 κυβικά μέτρα.

4. Σύστημα απολύμανσης

Δύο δοσομετρικές αντλίες χλωρίου τροφοδοτούν με χλώριο τις δεξαμενές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απολύμανση του νερού. Στο αντλιοστάσιο της Φτελιάς είναι εγκατεστημένο αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης υπολειμματικότητας χλωρίου πριν την είσοδο του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Έλεγχος υπολειμματικότητας γίνεται σε καθημερινή βάση και σε άλλα τέσσερα σημεία εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.

5. Σύστημα ελέγχου – ρύθμισης πιέσεων δικτύου

Στο αντλιοστάσιο της Φτελιάς είναι εγκατεστημένος ο ρυθμιστής πίεσης του δικτύου καθώς και σύστημα συνεχούς καταγραφής της πίεσης εισόδου στο δίκτυο. Αντίστοιχα συστήματα συνεχούς καταγραφής των πιέσεων έχουν εγκατασταθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., στο Κοτρώνι και στην Παναγία.

6. Κεντρικό σύστημα ελέγχου – χειρισμών

Είναι εγκατεστημένο στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση όλων των λειτουργικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης, όπως: Στάθμες δεξαμενών, πίεση δικτύου, υπολειμματικό χλώριο, στιγμιαία παροχή, συνολική παροχή, στάθμη φρέατος, ώρες λειτουργίας αντλιών.

Συνδεθείτε μαζί μας  για την άμεση ενημέρωση σας σε ανακοινώσεις και νέα μας  .